• 0332 502 21 21

Emisyon Ölçüm Laboratuvarı

     Ülkemizde giderek kirlenen havanın artmasından dolayı ve yürürlükte olan Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği, Isınmadan Kaynaklı Hava Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği ve Büyük Yakma Tesisleri Yönetmelikleri baz alınarak kirlilik kontrol altına alınmaktadır.

    Laboratuvarımız Emisyon  kapsamında Türk Akreditasyon Kurumundan tarafından TS EN ISO/IEC 17025 standardına uygun olarak akredite olması ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığından “Laboratuvar Yeterlilik Belgesi” alarak Emisyon Ölçümlerini  gerçekleştirmektedir.

·         Tanecikli Maddenin (Toz) Kütle Derişiminin Tayini (20-1000 mg/m³)

·         Tanecikli Maddenin (Toz) Kütle Derişiminin Tayini (<50 mg/m³)

·         Sıcaklık ve Basınç Değişimleri Dikkate Alınarak Toz Emisyon Miktarının Tayini

·         Yanma Gazları ( CO,O2, NO, NO2, NOX, SO)  Tayini

·         İslilik Tayini

·         Hız ve Debi Tayini

·         Nem Tayini

·         Flor – Klor Örnekleme ve Analizi

·         Ağır Metal Örnekleme ve Analizi

·         Uçucu Organik Bileşikleri (VOC) Tayini

·         Formaldehit Örnekleme ve Analizi

·         Hidrojen Sülfür (H2S) Örnekleme ve Analizi

·         Siyanür (CN) Örnekleme ve Analizi

·         Krom+6 (Cr+6) Örnekleme ve Analizi

·         Amonyak (NH3) Örnekleme ve Analizi

·         Sülfürik Asit (H2SO4) Örnekleme ve Analizi