• 0332 502 21 21

İmisyon Ölçüm Laboratuvarı

Bacadan çıkan emisyon ölçüm sonuçlarında Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliği Kontrol Yönetmeliğinde belirtilen kütlesel debi sonuçların sınır değerlerini aşması sebebiyle yada maden ocakları, taş ocakları, beton tesisleri ve depolama alanları gibi katı tanecik içeren tesislerin hava kalitesini etkilemesi ve çevreye verdiği zararın kontrol etmek amacıyla İmisyon Ölçümleri yapılmaktadır.

     Laboratuvarımız İmisyon  kapsamında Türk Akreditasyon Kurumundan tarafından TS EN ISO/IEC 17025 standardına uygun olarak akredite olması ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığından “Laboratuvar Yeterlilik Belgesi” alarak İmisyon Ölçümlerini  gerçekleştirmektedir.

  • ·Partikül Madde (PM10) Tayini
  • · Çöken Toz Tayini