• 0332 502 21 21

İş Hijyeni Ölçümleri

  İş hijyeni; işyerinde oluşan, çalışanın sağlık ve iyilik halini etkileyen, çalışanlar ve toplumdaki bireyler arasında önemli ölçüde huzursuzluk ve verimsizlik yaratan işyeri ortam tehlikelerini ve risklerini; belirleme, kontrol altına alma, kontrol stratejilerini geliştirme ve izleme faaliyetlerini içeren iş sağlığı bilim dalıdır.

      İş hijyeni ile tüm çalışanların fiziksel, ruhsal ve sosyal iyilik hallerini en yüksek düzeye getirmek ve bu düzeyi sürdürmek, çalışma ortamı ve çalışma koşullarının yol açabileceği sağlık sorunlarını ortaya koymak ve sağlığı bozabilecek her türlü etkene karşı çalışanları korumak ve işyerlerinde teknik korunma önlemleri alarak kişisel etkinliğin-konforun sağlanması, çalışma ortamında bulunan sağlık risklerine karşı teknik tedbirler dahil korunma tedbirlerinin alınması hedeflenir.

     Laboratuvarımız İş Hijyeni  kapsamında Türk Akreditasyon Kurumundan tarafından TS EN ISO/IEC 17025 standardına uygun olarak akredite olması ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı  “Laboratuvar Yeterlilik Belgesi” alarak İş Hijyeni Ölçümlerini  gerçekleştirmektedir.

  • ·         Toplam ve Solunabilir Tozun Tayini
  • ·         İş Yerlerinde Aydınlatma / Işık Şiddeti Düzeyinin Ölçülmesi
  • ·         Çalışma Ortamında Maruz Kalınan Gürültünün Ölçülmesi
  • ·         Bir İş İstasyonundaki Ve Benzer Çevresel Düzeltmeler Uygulanmış Belirtilen Diğer Konumlardaki Emisyon Ses Basınç Seviyelerinin Tayini
  • ·         Kişilerin Maruz Kaldığı Gürültü Düzeyinin Ölçülmesi ve İşitme Kayıplarının Tespiti
  • ·         Sıcak Ortamlar için WBGT (Yaş-Hazne Küre Sıcaklığı) İndeksine Göre Isının Çalışan Üzerindeki Baskısı ve PMV-PPD İndislerine Göre Termal Rahatlık Şartlarının Belirlenmesi
  • ·         Zehirli Gaz veya Buhar Konsantrasyonlarının Tayini