• 0332 502 21 21

Su ve Atıksu Analizleri

- Ph Tayini
- İletkenlik Tayini
- Çözünmüş Oksijen Tayini
- Sıcaklık Tayini
- Tuzluluk Tayini
- Bulanıklık Tayini
- Askıda Katı Madde (AKM) Tayini
- Toplam Çözünmüş Katı Madde (TÇKM) Tayini
- Çökebilen Katı Madde Tayini
- Yağ-Gres Tayini
- Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOİ) Tayini
- Biyolojik Oksijen İhtiyacı (BOİ) Tayini
- Alkalinite Tayini
- Toplam Sertlik Tayini
- Klorür Tayini
- Toplam Kjeldahl Azotu Tayini
- Amonyum-Amonyum Azotu Tayini
- Nitrat-Nitrat Azotu Tayini
- Toplam Azot
- Toplam Fosfor Tayini
- Fosfat – Fosforu Tayini
- Yüzey Aktif Madde (MBAS) Tayini
- Renk Tayini
- Krom+6 Tayini
- Fenol Tayini
- Sülfür Tayini
- Toplam Siyanür Tayini
- Serbest Siyanür Tayini
- Sülfat Tayini